Maakt gewoon bijzonder.

Kindcentrum Aventurijn in een notendop: 

Kindcentrum Aventurijn heeft een grote diversiteit aan kinderen bijeen om al spelend en lerend hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. De missie van ons Kindcentrum is om al deze kinderen op hun eigen manier, op actieve wijze, genoeg bagage te laten verzamelen om zich te ontwikkelen tot een volwaardig persoon in de maatschappij. Kindcentrum Aventurijn stimuleert kinderen tot uitblinken.

Kindcentrum Aventurijn wil gestalte geven aan de opvoeding en vorming van kinderen die opgroeien in een multiculturele samenleving. Dit gebeurt in goede samenwerking met de ouders. Een goed contact tussen ouders en kindcentrum  is een voorwaarde om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Vorming en ontwikkeling is een gemeenschappelijke taak van ouders en kindcentrum.
Ouders nemen daarom binnen ons kindcentrum een belangrijke plaats in. Regelmatig is er contact tussen ouders en medewerkers. 

Het welbevinden van kinderen vinden wij van groot belang als basis voor effectief leren.
Ieder kind ontwikkelt zich anders. Wij willen met onze activiteiten aansluiten bij en omgaan met deze verschillen.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en zo door kan groeien naar zelfstandigheid.

We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten respect hebben voor elkaar, dat er normen en waarden zijn en dat we andere geloven en gebruiken respecteren. Natuurlijk zijn kinderen met verschillende overtuigingen welkom! 

Wilt u nader kennismaken of heeft u vragen?
U bent welkom voor een persoonlijk gesprek en om een kijkje te nemen in ons Kindcentrum. We vinden het fijn als u van tevoren contact met ons opneemt voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groeten,
Jeanne van den Brand, directeur basisschool
Rianne Jeurninck , locatiemanager BSO en peuteropvang


Via de menubalken of de volgende links komt u bij:

onze missie en visie
informatiegids
partners
sociaal veilige omgeving met m5
huisregels
agenda
nieuws  

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links