Maakt gewoon bijzonder.

Peuteropvang Aventurijn                   

Het doel van de peuteropvang is om kinderen van 2 tot 4 jaar samen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding, en met de daarbij benodigde middelen, ervaringen op laten doen buiten het gezin.

We vinden het belangrijk dat aan een kind, zeker in de eerste jaren van zijn leven, veiligheid en vertrouwen wordt gegeven. Vanuit deze gedachte stimuleren en activeren we de kinderen in hun ontwikkeling. Leidsters en tutoren hebben hierin een begeleidende en aanvullende rol.

Een peuterspeelzaal heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van peuters:

-         Ontmoeten van leeftijdgenootjes in een veilige omgeving
-         Stimuleren van de ontwikkeling op een speelse manier
-         Signaleren en verminderen van eventuele ontwikkelingsproblemen
-         Ondersteuning bieden om achterstand te voorkomen
-         Doorgaande lijn en voorbereiding op het basisonderwijs  

De pedagogisch medewerkers vullen voor alle peuters een observatie/overdrachtslijst in, die wordt doorgegeven aan de basisschool, mits ouders daar toestemming voor geven. Ook met de jeugdverpleegkundige is er regelmatig contact, o.a. door een overleg op de peuterspeelzaal.

Op onze locaties wordt gewerkt met een programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ieder jaar worden er verschillende thema’s uitgewerkt (bv  kerst, verkeer, lente, huis). De speelse activiteiten, liedjes en boekjes zijn allemaal gericht op het thema.

Als blijkt dat een peuter het nodig heeft, kan de medewerker de peuter in de ontwikkeling ondersteunen door individuele activiteiten, of in kleine groep, herhaling en pre-teaching. Dit kan op alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen extra aandacht krijgen, passend bij hun ontwikkeling. De peuters die extra ondersteuning krijgen, kunnen een derde en vierde dagdeel komen spelen. 

We vinden het belangrijk om zorg, kennis en kunde betreffende allerlei zaken die de kinderen betreffen, binnen het kindcentrum te delen. Door samenwerking binnen Kindcentrum Aventurijn kunnen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen bevorderen om zo ieders talenten tot ontwikkeling te laten komen.

De peuteropvang is dit schooljaar geopend op : 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.15-11.15 uur en 11.45-14.45 uur. 
woensdag van 8.15-12.15 
De eindtijd sluit aan op de eindtijd van de basisschool.

M.i.v. het nieuwe schooljaar 2018-2019 komen er, zoals het er nu naar uit ziet, 2 groepen;

Groep 1: maandagmorgen en donderdagmorgen van 08:30 uur tot en met 11:30 uur.
Groep 2: dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 08:30 uur tot en met 11:30 uur.

Aansluitend gaan wij ook kinderopvang aanbieden van 11:30 uur tot 14:30 uur of tot 18.00. Informatie hierover vindt u via de volgende brief: Behoeftepeiling kinderdagopvang Kindcentrum Aventurijn

De VVE groep blijft op woensdagochtend en is van 8.30-12.30. Deze groep wordt aangevuld met driejarigen die een extra dagdeel af willen nemen. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u dit aangeven.


Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden
Aventurijn@kiemuden.nl
0413-332313

Routeplanner >

Agenda

20 augustus -  start schooljaar
20 augustus -  thema goudenweken
22 augustus -  luizencontrole
23 augustus -  groepsinfo groep 3 en 8
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links