Maakt gewoon bijzonder.

M5: aanpak voor sociale veiligheid


Op ons Kindcentrum hanteren we de aanpak van M5 om structureel pestgedrag te stoppen. Hiermee willen we de sociale veiligheid op ons Kindcentrum naar een (nog) hoger plan tillen en we hebben er veel vertrouwen in dat dit gaat lukken.

De M5-aanpak is er op gericht om pestgedrag dat normaal gesproken onzichtbaar blijft voor volwassen, zichtbaar te maken. Hierdoor kan ons Kindcentrum sneller en gerichter  ingrijpen wanneer er sprake is van structureel pestgedrag.

Om onzichtbaar pestgedrag zichtbaar te maken hebben we de hulp nodig van alle betrokkenen binnen ons Kindcentrum; medewerkers, kinderen en u als ouders. Wij roepen namelijk iedereen op om gedrag dat je ziet of meemaakt dat je als ‘niet ok’ ervaart, te melden in de ‘Meldbox’. Deze vindt u  via de meldknop "niet OK" die onderaan op deze site staat.  Wanneer u hierop klikt, komt u in de Meldbox waarin u stap voor stap uw melding kunt doen. Bovenaan de pagina vindt u knoppen met meer informatie over het hoe en het waarom van melden.
Melden is niet anoniem maar wel 100% vertrouwelijk!

Alle binnenkomende meldingen worden geanalyseerd door de M5-stuurgroep op school. Wanneer wordt geconstateerd dat er sprake is van structureel pestgedrag dan wordt gekeken hoe degene die te vaak pest geholpen kan worden om daarmee te stoppen. Er is daarbij geen sprake van straf. Beschermende maatregelen kunnen wel van toepassing zijn. Wij nemen hierbij geen overhaaste stappen en nemen de ervaringen van alle betrokkenen mee in onze inschattingen en beslissingen.

Melden is dan ook geen klikken maar informatie delen zodat er nog beter voor ieders veiligheid kan worden gezorgd. De veiligheid van álle kinderen bij ons op ons Kindcentrum zien wij als zeer belangrijke basis voor hun welbevinden.

Binnen ons Kindcentrum wordt het M5-proces gecoördineerd door M5-coördinator Anne Ketelaars. Bij haar kunt u terecht wanneer u nog vragen heeft. Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van het verloop van het proces.
Wij hopen dat we u met deze informatie hebben gemotiveerd om ons via het melden te helpen met het waarborgen van de veiligheid van ieder kind op Kindcentrum Aventurijn!

Indien u geïnteresseerd bent in de onderbouwing van de aanpak van M5 kunt u via de  volgende link een reader daarover lezen:

Gratis E-boek over de M5 aanpak - stop en voorkom structureel pesten.pdf

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links