Maakt gewoon bijzonder.

Jaarplan en ontwikkeldoelen


Om goed en bij de tijd onderwijs te kunnen geven, is het nodig gericht te werken aan ontwikkeldoelen. De onderwerpen voor een verbetertraject worden o.a. gehaald uit de adviezen na een inspectiebezoek, eigen onderzoek en het regelmatig analyseren en evalueren van het welzijn van de kinderen en de opbrengsten die ons onderwijs oplevert. Anders gezegd: Voelen de kinderen zich prettig bij ons en hebben ze zich voldoende kunnen ontwikkelen?
Om de kwaliteit van de medewerkers op peil te houden is o.a. scholing nodig. Hieronder staan in het kort de ontwikkeldoelen en de scholing voor 2017-2018 beschreven. In het schoolplan 2015-2019 worden de ontwikkeldoelen beschreven in een vierjarenplan. (Dit ligt ter inzage op school.) 
 
Vanuit het vorig schooljaar krijgen een aantal thema’s een vervolg en er worden nieuwe onderwerpen opgepakt.

Het jaarplan en bijbehorende scholing voor dit schooljaar ziet er als volgt uit.

• Uit veel onderzoek is gebleken dat wanneer je bewust bent waarom en wat je leert, dit helpt het doel te behalen. Daarom willen we leerlingen meer betrekken bij het leren. We willen kinderen bewust maken van het te behalen doel en wat moet je doen om het te behalen. We noemen dit eigenaarschap op het leerproces. In de komende maanden worden leerkrachten geschoold in het vergroten van de betrokkenheid bij leerlingen, het stellen van doelen om zo de leer opbrengsten te vergroten en succes ervaringen te vieren, ieder op zijn of haar niveau.

• Het rekenniveau van onze leerlingen is in vergelijking met andere scholen met dezelfde populatie kinderen te laag. In de komende maanden gaan we onszelf scholen, naar de nieuwste inzichten, om de kwaliteit en daardoor de opbrengsten van de rekenlessen te verhogen.

• De zorg voor het welzijn van de leerlingen staat hoog in het vaandel. Afgelopen jaar hebben we veel energie, tijd en scholing gestoken in de aanpak van pestgedrag d.m.v. het programma M5. De groep kinderen met gedragsproblematiek (bv. Autisme) vraagt om een speciale begeleiding. Op 9 oktober worden we door de oprichter van M5, Lourens de Bakker, in een masterclass geschoold om ook deze speciale leerlingen goed te begeleiden.

• Bij 4xwijzer wordt aandacht geschonken aan het presenteren van werkstukken en opdrachten. Marco Bastmeijer van 4xwijzer verzorgt een studiedag rondom dit thema. De kinderen kunnen hun ontwikkeling laten zien in het rapportfolio wat we dit jaar in gebruik zullen gaan nemen. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden
Aventurijn@kiemuden.nl
0413-332313

Routeplanner >

Agenda

06 augustus -  zomervakantie
20 augustus -  start schooljaar
20 augustus -  thema goudenweken
22 augustus -  luizencontrole
23 augustus -  groepsinfo groep 3 en 8
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links