Maakt gewoon bijzonder.

Aanmelding

U kunt uw peuter(s) aanmelden via de site www.kanteel.nl,
U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek samen met de peuter.

Start

Er is altijd contact met de pedagogisch medewerkers bij het halen en brengen. Dan is er kort tijd om informatie door te geven en vragen te stellen. Iedere peuter heeft een mentor die het aanspreekpunt is voor u en uw kind. Bij de start wordt doorgegeven wie dat voor u is. Met de mentor wordt ook de observatie en de overdrachtslijst besproken.

Wennen

Na ongeveer een maand zal de mentor een gesprekje voeren over de afgelopen wenperiode.

Drie jaar

Als de peuter 3 jaar is wordt de observatie/overdrachtslijst ingevuld. U wordt uitgenodigd voor een gesprekje hierover.

Vier jaar

Als de peuter 3 jaar en 9 maanden is wordt de overdrachtslijst nogmaals ingevuld. De mentor zal u voor het afscheid van de peuteropvang uitnodigen voor een gesprek over de overdracht.


Indien er tussendoor gesprekken wenselijk zijn over uw peuter, kunt u altijd hiervoor een afspraak maken met de mentor. Ook als de medewerkers op de groep een gesprek nodig vinden, nemen zij contact met u op.


Informatie krijgt u via de nieuwsbrief Aventurijn, de prikborden in de gang of via de e-mail.


Over thema's, thema-avonden en informatie-avonden wordt u geïnformeerd via de Aventurijn nieuwsbrief.

 

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden
Aventurijn@kiemuden.nl
0413-332313

Routeplanner >

Agenda

06 augustus -  zomervakantie
20 augustus -  start schooljaar
20 augustus -  thema goudenweken
22 augustus -  luizencontrole
23 augustus -  groepsinfo groep 3 en 8
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links