Maakt gewoon bijzonder.

Schoolgids 2018 -2019

In onze schoolgids geven we algemene informatie over ons Kindcentrum en daarnaast presenteren we onze basisschool uitgebreider aan u met specifieke informatie over onze basisschool. 

Klik op  schoolgids 2018-2019 om de complete Schoolgids te downloaden.

Via deze schoolgids willen we u een indruk geven van hoe er wordt gewerkt, gespeeld, geleerd en geleefd en wat wij de kinderen kunnen bieden.
In deze schoolgids vindt u informatie over:
• onze ideeën over onderwijs en ontwikkeling
• wat we willen bereiken met de kinderen
• hoe er op school onderwijs gegeven wordt
• de sfeer waarin gewerkt wordt
• afspraken en regels
• de zorg voor ieder kind afzonderlijk
• de zorg voor de kinderen als groep
• de contacten en de samenwerking met de ouders

Deze schoolgids is ook een "reisgids" voor een heel schooljaar. We hopen u zo een compleet beeld en de gewenste informatie te geven. De schoolgids is tot stand gekomen in overleg met het team van onze school en de MR. Veel onderdelen zijn ook terug te vinden op deze website. 


Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
27 augustus -  Ouder-kindgesprekken
27 augustus -  ouder-kindgesprekken
28 augustus -  luizencontrole
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links