Maakt gewoon bijzonder.

Peuteropvang in Kindcentrum Aventurijn

De Peuteropvang in Kindcentrum Aventurijn wordt verzorgd door Kanteel. 

Het doel van de peuteropvang is om kinderen van 2 tot 4 jaar samen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding, en met de daarbij benodigde middelen, ervaringen op laten doen buiten het gezin.


We vinden het belangrijk dat aan een kind, zeker in de eerste jaren van zijn leven, veiligheid en vertrouwen wordt gegeven. Vanuit deze gedachte stimuleren en activeren we de kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerksters hebben hierin een begeleidende en aanvullende rol.

Een peuteropvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van peuters:

-         Ontmoeten van leeftijdgenootjes in een veilige omgeving

-         Stimuleren van de ontwikkeling op een speelse manier

-         Signaleren en verminderen van eventuele ontwikkelingsproblemen

-         Ondersteuning bieden om achterstand te voorkomen

-         Doorgaande lijn en voorbereiding op het basisonderwijs  


De pedagogisch medewerkers vullen voor alle peuters een observatie/overdrachtslijst in, die wordt doorgegeven aan de basisschool, mits ouders daar toestemming voor geven. Ook met de jeugdverpleegkundige is er regelmatig contact, o.a. door een overleg op de peuteropvang.

Op onze locaties wordt gewerkt met een programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ieder jaar worden er verschillende thema’s uitgewerkt (bv  kerst, verkeer, lente, huis). De speelse activiteiten, liedjes en boekjes zijn allemaal gericht op het thema.


Als blijkt dat een peuter het nodig heeft, kan de medewerker de peuter in de ontwikkeling ondersteunen door individuele activiteiten, of in kleine groep, herhaling en pre-teaching. Dit kan op alle ontwikkelingsgebieden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen ook extra aandacht krijgen, passend bij hun ontwikkeling. De peuters die extra ondersteuning krijgen, kunnen een derde en vierde dagdeel komen spelen.
 

We vinden het belangrijk om zorg, kennis en kunde betreffende allerlei zaken die de kinderen betreffen, binnen het kindcentrum te delen. Door samenwerking binnen Kindcentrum Aventurijn kunnen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen bevorderen om zo ieders talenten tot ontwikkeling te laten komen.

De peuteropvang is geopend op : 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.15-11.15 uur en 11.45-14.45 uur. 
woensdag van 8.15-12.15 
De eindtijd sluit aan op de eindtijd van de basisschool.

Heeft u vragen over inschrijving, plaatsingsmogelijkheden of financiële vragen, neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer:
relatiebeheer@kanteel.nl
073-8519999

 

 

 

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden
Aventurijn@kiemuden.nl
0413-332313

Routeplanner >

Agenda

06 augustus -  zomervakantie
20 augustus -  start schooljaar
20 augustus -  thema goudenweken
22 augustus -  luizencontrole
23 augustus -  groepsinfo groep 3 en 8
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links