Maakt gewoon bijzonder.

Medewerkers Aventurijn

Ons team bestaat dit jaar uit de volgende personen:

Managementteam IKC Aventurijn


Lambert van der Ven
Directeur IKC Aventurijn 
ma-wo-do
Tel.: 0413-332313
Aventurijn@kiemuden.nl           

Petra van de Vin
Unit Coördinator groep 1-2-3-4-5
Taalspecialist    

ma-di-wo-do-vr
p.vandevin@kiemuden.nl


Anne Ketelaars
Unit Coördinator groep 6-7-8
Rekenspecialist                         
di-wo-do

a.ketelaars@kiemuden.nl

Brenda Korsten
Coördinator Opvang Aventurijn
di-do-vr
b.korsten@kiemuden.nl

 

Personeel Onderwijs


Lisanne van Heck
Leerkracht groep 5L 
ma-di-wo-do-vr

l.vanheck@kiemuden.nl
        


Marjolijn Hooijer
Leerkracht groep 1-2ML
ma-di-do-vr
m.hooijer@kiemuden.nl

Rianne L'Ortye
Leerkracht groep 3 RL
ma-di-wo-do-vr
Coördinator Activiteiten op di
(mi)
r.lortye@kiemuden.nl

Jeanne den Braven
Leerkracht groep 4-5 JA op ma-di
ondersteuning groepen wo-do
j.denbraven@kiemuden.nl


Anouk van den Nieuwenhof
Leerkracht groep 4-5 JA 
wo-do-vr
a.vandennieuwenhof@kiemuden.nl    


Sjoerd Migchielsen
Leerkracht groep 6 S
ma-di-wo-do-vr


Linda van de Elzen
Leerkracht groep 0-1 LV op ma-di
Leerkracht groep 1-2 ML op wo
l.vandenelzen@kiemuden.nl


Bas van den Brand
Leerkracht groep 7 B
ma-di(mo)-wo-do-vr
ICT op di(mi) 

b.vandenbrand@kiemuden.nl


Lidy van der Valk
ondersteuning groepen 
di-do-vr
l.vandervalk@kiemuden.nl

Michelle Ijpelaar
Leerkracht groep 8 M
ma-di-wo-do-vr
m.ijpelaar@kiemuden.nl

Lieke van de Ven
Leerkracht groep 3 RL (LIO)
ma-diVivi Beelen
Leerkracht groep 0-1
wo-do-vr
v.beelen@kiemuden.nlGyonne Morskate
Leerkracht Plusklas
wo
g.morskate@kiemuden.nl

Germa van Creij
Leerlingbegeleidster
wo
g.vancreij@kiemuden.nl

 
   

 Personeel Opvang

   
Brenda Korsten
Coördinator Opvang 
pedagogisch medewerkster
ma-di-do
b.korsten@kiemuden.nl


Denise Driessen
pedagogisch medewerkster
ma-di-do(mi)

Marjo Steenbrink
pedagogisch medewerkster
di-wo(mo)-do-(mo)
m.steenbrink@kiemuden.nl


Thea van den Elzen
pedagogisch medewerkster
ma(mi)-di(mi)-do(mi)-vr
thea.vandenelzen@kiemuden.nl