Maakt gewoon bijzonder.

Missie en visie van ons kindcentrum


Aventurijn stimuleert kinderen zich optimaal te ontwikkelen, altijd en overal. 
Vanuit Kracht in ieder kind, kracht in iedere professional en kracht in verbinding met de omgeving, werken we aan geluk, jezelf zijn, leren voor het leven. 

Wij werken vanuit de onderstaande grondwoorden: 
·        Vertrouwen 
·        Verbinding 
·        Betrokkenheid 
·        Plezier 
·        Uitdagen 
·        Respect 
·        Samenwerken 
·        Zelfstandigheid  

We stimuleren de kinderen tot uitblinken, door elk kind de mogelijkheid te bieden om zijn/haar eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. 


Het ‘taal’talent: lezen, schrijven, luisteren, spreken, woorden, verhalen
Het ‘getallen’talent: rekenen, schatten, logisch- en abstract redeneren, verbanden leggen, ontcijferen
Het ‘kijk’talent: visualiseren, tekenen, ontwerpen, beeldende vorming
Het ‘muziek’talent: ritmisch bewegen, luisteren, zingen, herkennen, muziek maken en schrijven
Het ‘doe’talent: bewegen, dansen, sportief, aanraken, bouwen, knutselen, uitbeelden, koken, lichamelijke inspanning, creëren
Het ‘ik’talent: nadenken, reflecteren, gevoelens, waarden, herinneringen, fantasieën, zelfstandig
Het ‘samen’talent: communiceren, sociale vaardigheden, empathie, sympathie, contact, samenwerken, vriendschap
Het ‘natuur’talent: milieu, verzamelen, categoriseren, groeipatronen, sorteren, overeenkomsten en verschillen, dieren, planten, natuurlijke fenomenen

Onze Pedagogische visie

Wij zijn er van overtuigd dat een kind vertrouwen en aandacht nodig heeft van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een kind heeft zelfvertrouwen nodig om tot ontwikkeling te komen. Samen zorgen we voor een veilig leer- werk- en speelklimaat, waarin we aandacht en respect hebben voor elkaar.
We moeten op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van het kind. Dát maakt gewoon bijzonder.

Uitgangspunten:
• Aandacht voor het sociaal emotionele proces -> welbevinden
• De behoeften van het kind staan centraal -> betrokkenheid
• ‘Samen Sterk’ met ouders, kind en kindcentrum -> sociale veiligheid
• Ieder heeft zijn eigen invloed op het proces -> verantwoordelijkheid 

Onze didactische visie

In Kindcentrum Aventurijn wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/ zij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen en elke leerling zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn of haar onderwijsbehoeften. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement