Maakt gewoon bijzonder.

Missie en visie van ons kindcentrum

Onze missie

Kindcentrum Aventurijn heeft een grote diversiteit aan kinderen bijeen om al spelend en lerend hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. De missie van ons Kindcentrum is om al deze kinderen op hun eigen manier, op actieve wijze, genoeg bagage te laten verzamelen om zich te ontwikkelen tot een volwaardig persoon in de maatschappij.

Onze visie

De visie van het kindcentrum om bovenstaande missie te kunnen bereiken, is weergegeven in onderstaande mindmap. 
 
(foto toevoegen)

We stimuleren de kinderen tot uitblinken, door elk kind de mogelijkheid te bieden om zijn/haar eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Het ‘taal’talent: lezen, schrijven, luisteren, spreken, woorden, verhalen
Het ‘getallen’talent: rekenen, schatten, logisch- en abstract redeneren, verbanden leggen, ontcijferen
Het ‘kijk’talent: visualiseren, tekenen, ontwerpen, beeldende vorming
Het ‘muziek’talent: ritmisch bewegen, luisteren, zingen, herkennen, muziek maken en schrijven
Het ‘doe’talent: bewegen, dansen, sportief, aanraken, bouwen, knutselen, uitbeelden, koken, lichamelijke inspanning, creëren
Het ‘ik’talent: nadenken, reflecteren, gevoelens, waarden, herinneringen, fantasieën, zelfstandig
Het ‘samen’talent: communiceren, sociale vaardigheden, empathie, sympathie, contact, samenwerken, vriendschap
Het ‘natuur’talent: milieu, verzamelen, categoriseren, groeipatronen, sorteren, overeenkomsten en verschillen, dieren, planten, natuurlijke fenomenen

Onze normen en waarden


Binnen Kindcentrum Aventurijn zijn de volgende waarden en normen op iedereen van toepassing, kinderen, medewerkers en ouders:

• Welbevinden
• Betrokkenheid
• Verantwoordelijkheid

Als je lekker in je vel zit, betrokken bent bij wat je doet en trots de verantwoordelijkheid mag dragen, komen ieders talenten het best tot ontwikkeling. 
 

Onze Pedagogische visie

Wij zijn er van overtuigd dat een kind vertrouwen en aandacht nodig heeft van zijn omgeving om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Een kind heeft zelfvertrouwen nodig om tot ontwikkeling te komen. Samen zorgen we voor een veilig leer- werk- en speelklimaat, waarin we aandacht en respect hebben voor elkaar.
We moeten op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van het kind. Dát maakt gewoon bijzonder.

Uitgangspunten:
• Aandacht voor het sociaal emotionele proces -> welbevinden
• De behoeften van het kind staan centraal -> betrokkenheid
• ‘Samen Sterk’ met ouders, kind en kindcentrum -> sociale veiligheid
• Ieder heeft zijn eigen invloed op het proces -> verantwoordelijkheid 

Onze didactische visie

In Kindcentrum Aventurijn wordt gewerkt met leeftijdsgroepen.
Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen kinderen kunnen groot zijn.
Van de professionals wordt verwacht dat zij het aanbod aan de groep zo weten te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen en elk kind zoveel mogelijk ondersteund wordt in zijn of haar ontwikkelingsbehoefte.

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden
Aventurijn@kiemuden.nl
0413-332313

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
01 oktober -  M5 week
02 oktober -  ouderweek groep 1-8
03 oktober -  kinderboekenweek
05 oktober -  dag van de leraar
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links