Maakt gewoon bijzonder.

Ouderhulp

Zonder uw hulp komen wij handen tekort!

 
U kunt als ouder (grootouder/oppas) op allerlei manieren actief zijn binnen onze school. Wij hebben uw hulp zelfs heel hard nodig!

Indien nodig zullen personeelsleden, klassenouders en/of contactouders contact met u opnemen.

HULP mogelijkheden

Bibliotheekouder (één of meerdere ochtenden 8.45-9.30)
Luizencontrole (eerste woensdag ochtend na vakanties 8.45-9.30)
Klussers
Oud papier ophalers (1 x per schooljaar op ma-avond) mag meerdere keren.
Versierouders (bij aanvang seizoenen of thema’s)
Udense carnavalsoptocht
Scholenloop (zondag in okt.)
Ouderraadleden
Verkeersouders
Begeleiden op konings-/sportdag (april)
Avondwandelvierdaagse post (juni)
Eigen aanbod?!

ALGEMENE GROEPSHULP 

Klassenouder
bibliotheekboeken haal ouder
Rijden en eventueel begeleiden bij excursies
Avondvierdaagse meewandelen (juni)
Eigen aanbod?!

SPECIFIEKE GROEPSHULP

GROEP 1-2
Ateliers / spelletjes
Schoonmaken kleutermateriaal 

GROEP 7
Hulp bij verkeersexamen
Begeleiden op schoolsportolympiade (juni)
Begeleiden bij schoolvoetbal (woensdagen april)
Begeleiden techniek-ochtend UC ( juni)

GROEP 8
Begeleiden bij schoolvoetbal (woensdagen april)
Hulp bij zang musical
Hulp bij decor musical
Hulp bij kleding musical
Hulp bij toneel musical

Klassenouder

We hebben in iedere groep een of twee klassenouders.

De klassenouder kijkt of er voldoende ouders voor een bepaalde activiteit intekenen als hulpouder. Mocht dit niet lukken, dan kan de klassenouder andere ouders actief benaderen.
De klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en kan gevraagd worden om eenvoudige hand- en spandiensten te regelen.
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven als klassenouder en worden er afspraken gemaakt met de leerkracht over de specifieke taken. Wanneer meerdere ouders zich opgeven, wordt in overleg een besluit genomen.
De activiteiten van de klassenouder worden in overleg met de leerkracht afgestemd. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
13 mei -  oud papier
10 juni -  oud papier
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement