Maakt gewoon bijzonder.

Overige partners 

Behalve ouders, leerkrachten en kinderen komen er nog meer mensen bij ons op ons Kindcentrum om
het ontwikkelingsproces te ondersteunen.
 

Leerkracht & Co, partners in onderwijs

Leerkracht & Co begeleidt in de persoon van Roy Voeten het team van de school en adviseert bij onderwijsvernieuwende activiteiten als de school er om vraagt. Roy Voeten werkt nauw samen met de Intern Begeleiders en geeft adviezen voor de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Door de inzet van het Schoolmaatschappelijk werk wordt getracht problemen te voorkomen door signalen in een vroeg stadium op te pakken. 
Het kan zijn dat u als ouder (een aantal) vragen heeft over het gedrag van uw kind. In veel gevallen kunt u hiervoor terecht bij mensen uit uw directe omgeving. Toch kan het zijn dat u behoefte heeft aan iemand anders die luistert en meedenkt om samen met u op zoek te gaan naar een antwoord op uw vraag. Dit kan via het schoolmaatschappelijk werk.
Wanneer u als ouder ziet of denkt dat het ontwikkelingsproces van uw kind niet verloopt zoals u dat verwacht, kunt u in eerste instantie contact opnemen met de leerkracht. Het kan zijn dat u en de leerkracht samen afspraken maken over uw kind, bijvoorbeeld om uw kind wat beter in de gaten te houden, of om een beloningsplan te maken. Mocht u er samen met de leerkracht niet uitkomen dan kan de Intern Begeleider (IB-er) van school ingeschakeld worden. De IB-er kan dan het contact met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) tot stand brengen.

Vanzelfsprekend gebeurt dit allemaal in een sfeer van vertrouwelijkheid. Wij bieden consultatie, advies en kortdurende hulpverlening. Deze hulpverlening kan bestaan uit gesprekken met u als ouder en/of uw kind, huisbezoeken en observatie op school/thuis. Binnen deze gesprekken is er de mogelijkheid om u als ouders te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen of indien nodig u te ondersteunen in de weg naar verdere hulpverlening.
Indien wenselijk is er overleg met de desbetreffende leerkracht en/of IB-er.

Mogelijke vragen waarvoor u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunt:
Bijvoorbeeld als uw kind slaapproblemen heeft, nog niet zindelijk is, gepest wordt, druk of weinig weerbaar gedrag laat zien, angsten heeft, of als er sprake is van gebeurtenissen (scheiding, overlijden, etc.) die uw kind beïnvloeden.

Het Schoolmaatschappelijk Werk is een onderdeel van organisatie Aanzet (Maatschappelijk Werk). Samen met andere organisaties (GGD, MEE en Dommelregio) vertegenwoordigen wij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) binnen uw gemeente. 

Studenten

Op ons Kindcentrum komen er elk schooljaar stagiaires om in de praktijk kennis te maken met hun toekomstige beroep. Wij bieden plaats aan studenten van de PABO, studenten van de SPW-opleiding en sportopleidingen. De studenten worden in de groepen begeleid door onze medewerkers. Daarnaast worden zij begeleid door een schoolcoach. Om alle facetten van het vak te ervaren zijn PABO-studenten bij enkele oudergesprekken aanwezig. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, moet u dit vooraf aangeven bij de leerkracht. 


De GGD

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) volgen de groei en ontwikkeling van de kinderen.  Ze verzorgen in verschillende groepen onderzoeken bij kinderen. Tevens zorgen ze voor inentingen. Voor een bezoek bij de GGD bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en een vragenlijst. 

Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren en ogen getest. Bij de jeugdarts worden de gezondheid en ontwikkeling van uw kind besproken. 
Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder worden met de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind besproken. Bij dit bezoek worden ook DTP en BMR-vaccinaties gegeven.
Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie vinden.


Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement