Maakt gewoon bijzonder.

Nieuwe leerlingen


Aanmelden van leerlingen


Gedurende het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld bij de directeur. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken. Wij zijn dan in de gelegenheid om tijd vrij te maken om u informatie en een kijkje in ons Kindcentrum te geven.

Toelating/ kennismakingsdagen


Een kind moet 4 jaar zijn om te kunnen worden toegelaten op de basisschool. Dus op of na hun 4e verjaardag mogen kinderen naar school. Is het kind nog geen 4 jaar, dan wordt het op een wachtlijst geplaatst en krijgt het te zijner tijd een uitnodiging van de leerkracht, bij wie het in de groep geplaatst wordt, om naar school te komen. Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag hij/zij eventueel alvast 5 dagen naar school komen om kennis te maken. Indien uw kind binnen 3 weken na aanvang van het schooljaar 4 jaar wordt, mag uw kind op de eerste schooldag instromen.

Aannamebeleid van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben


Op onze school staat het belang van het kind centraal. Soms is er extra ondersteuning nodig, zodat kinderen met een handicap of beperking in het reguliere onderwijs kunnen worden opgenomen. In de eerste plaats zullen we dus kijken naar de ondersteuningsmogelijkheden die onze school aan het kind kan bieden. Indien de ondersteuning van onze school ontoereikend is, kan er een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De extra ondersteuning moet grotendeels binnen de school en binnen de groep uitvoerbaar zijn. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links