Maakt gewoon bijzonder.

Nieuwe leerlingen


Aanmelden van leerlingen

Gedurende het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld bij de directeur of onderwijscoördinator. U kunt hiervoor het beste telefonisch een afspraak maken. Wij zijn dan in de gelegenheid om tijd vrij te maken om u informatie en een kijkje in ons Kindcentrum te geven.

Toelating/ kennismakingsdagen


Een kind moet 4 jaar zijn om te kunnen worden toegelaten op de basisschool. Dus op of na hun 4e verjaardag mogen kinderen naar school. Is het kind nog geen 4 jaar, dan wordt het, na inschrijving,  op een lijst geplaatst en belt een medewerker van school u 2 maanden van te voren op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht. Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag hij/zij eventueel alvast 5 dagen naar school komen om kennis te maken. In overleg met de leerkracht worden deze wendagen afgestemd en hoeveel wendagen gepland worden. de leerkracht zal hierin adviseren bij het kennismakingsgesprek. Indien uw kind binnen 3 weken na aanvang van het schooljaar 4 jaar wordt, mag uw kind op de eerste schooldag instromen. Voor kleuters die na de zomervakantie zullen gaan starten organiseren we een speciale kennismakingsmiddag vlak voor het einde van het schooljaar.   


Aannamebeleid van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben


Op onze school staat het belang van het kind centraal. Soms is er extra ondersteuning nodig, zodat kinderen met een handicap of beperking in het reguliere onderwijs kunnen worden opgenomen. In de eerste plaats zullen we dus kijken naar de ondersteuningsmogelijkheden die onze school aan het kind kan bieden. Indien de ondersteuning van onze school ontoereikend is, kan er een extra ondersteuningsarrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De extra ondersteuning moet grotendeels binnen de school en binnen de groep uitvoerbaar zijn. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
09 december -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement