Maakt gewoon bijzonder.
Het nieuwe kindcentrum IKC West wordt gebouwd op de huidige plek van Kindcentrum Aventurijn. Dat betekent dat wij op tijdelijk naar een andere locatie zullen moeten verhuizen. Tijdens de bouw gaan alle groepen van Kindcentrum Aventurijn, van de peutergroep tot en met groep 8 naar het oude onderwijsgebouw van basisschool De Meent aan de Vaaldriessenstraat. 

Voor het moment waarop we verhuizen, verwijzen we u naar het tabblad planning.

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang
toets 3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

In noodgevallen buiten openingstijd: 06-15174244 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
12 december -  oud papier
09 januari -  oud papier
13 februari -  oud papier
13 maart -  oud papier
10 april -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement