Maakt gewoon bijzonder.

Schooltijden

Maandag  8.45 - 14:30 uur  
Dinsdag 8.45 - 14:30 uur
Woensdag 8.45 - 12.30 uur
Donderdag      8.45 - 14:30 uur
Vrijdag 8.45 - 14:30 uur

De schooldeuren gaan elke dag om 8.35 uur open. Alle kinderen moeten om 8.40 uur naar binnen. Ouders van groep 1 t/m 5 mogen nog even mee naar binnen, maar dienen op tijd weer te gaan zodat de lessen om 8:45 uur kunnen beginnen.
 

Continuerooster

Wij werken vier dagen per week met een continurooster. De kinderen blijven dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:45 uur tot 14:30 uur op school. Rond 12:00 uur eten de kinderen samen met de leerkracht een zelf meegebrachte lunch.

Na de lunch is er een buitenspeeltijd van 20 minuten. De begeleiding tijdens het buitenspel gebeurt door leerkrachten met de hulp van een aantal ouders. Dankzij deze extra inzet wordt gewaarborgd dat het personeel voldoende pauze kan nemen en dat de kinderen fijn en veilig kunnen spelen.  Heeft u belangstelling om van 12:00 uur tot 13:00 uur als pleinwacht mee te helpen, dan kunt u zich opgeven bij Wendy van de Ven - Langens:        vennekes@outlook.com . 

 

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen

2022-2023

Herfstvakantie 

24 t/m 28 okt. 2022

Studiedag team

6 dec. 2022

Studiedag team

 23 dec. 2022

Kerstvakantie 

 26 dec. 2022 t/m  6 jan. 2023

Studiedag team  

18 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februair t/m 24 februari 2023

2e Paasdag 

10 april 2023 

Meivakantie                 

24 april t/m 5 mei  2023                    

Studiedag team
Studiedag team
8 mei 2023
17 mei 2023

Hemelvaartweekend

18 en 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Verhuisdagen
kinderen vrij

 13 en 14 juli 2023

Zomervakantie 

25 juli t/m 2 sept. 2022

Vakanties en vrije dagen voor de kinderen

2021-2022

 

Studiedag team *

 29 sept. 2021

Herfstvakantie 

25 t/m 29 okt. 2021

Studiedag team *

6 dec. 2021

Studiedag team *

 24 dec. 2021

Kerstvakantie 

 27 dec. 2021 t/m  7 jan. 2022

Voorjaarsvakantie  

28 feb. t/m 4 maart 2022

Studiedag team *

7 maart  2022  

2e Paasdag 

18 april 2022 

Meivakantie                 

25 april t/m 6 mei  2022                    

 Hemelvaart   26-27 mei 2022

2e Pinksterdag 

6 juni 2022

Studiedag team *

 29 juni 2022

Studiedag team *

 22 juli 2022

Zomervakantie 

25 juli t/m 2 sept. 2022

* Bij studiedagen team is de peuteropvang en de kinderopvang gewoon open, tenzij anders aangegeven.

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang
toets 3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

In noodgevallen buiten openingstijd: 06-15174244 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
12 september -  oud papier
10 oktober -  oud papier
14 november -  oud papier
12 december -  oud papier
09 januari -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links