Maakt gewoon bijzonder.

Regels en afspraken

Route en parkeerbeleid

Aan de voorkant, grenzend aan de St. Annastraat, is een parkeerterrein. Het aantal parkeerplaatsen hier is beperkt. Graag wijzen wij u er dan ook op, dat aan de achterzijde van de school meer parkeerplaatsen zijn. Via deze parkeerplaats kan uw kind ook veilig over het voetpad naar ons Kindcentrum lopen. Dit is qua afstand niet meer.

Om voor meer veiligheid rond ons Kindcentrum te zorgen, zijn er de volgende afspraken:
Het is verboden de fiets te parkeren op het fiets- voetpad naast de St. Annahof. Op de speelplaats, naast de fietsstalling voor de kinderen, is een apart vak gereserveerd waar u met de fiets kunt wachten of de fiets kunt parkeren. De poort die direct op de parkeerplaats uitkomt, blijft gesloten. Zo is het niet mogelijk dat kinderen rechtstreeks de parkeerplaats oprennen als ze de school uitkomen. De andere poorten bieden voldoende toegang om het plein te bereiken. 

Met de fiets naar school

Gezien de beperkte bergingscapaciteit mogen alleen de kinderen die verder weg wonen, met de fiets naar school komen. Dat is het gebied buiten Ringbaan-Noord.
Wij rekenen op uw medewerking!

 
De speelplaatsen

De peutergroepen spelen veilig op het afgebakende gedeelte op het speelplein.
De basisschoolgroepen spelen in 3 partijen buiten tijdens de pauzes zodat ze allemaal veel bewegingsruimte en spelmateriaal hebben: de groepen 1 t/m 3, de groepen 4 t/m 6 en de groepen 7 t/m 8. 
Leerkrachten houden tijdens de pauzes toezicht. Tijdens de lunchpauze gebeurt dit samen met ouders. Met de kinderen zijn er speelplaatsregels afgesproken. Deze worden ook met de pleinwachten besproken.

Gezond eten en drinken

Fruit en groente
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen op school, kort voor of na de ochtendpauze, een stuk groente of fruit aangeboden. Het aanbod wordt bepaald door de groenteleverancier, rekening houdend met het seizoen en aanbiedingen. Daardoor kunnen we de bijdrage per kind op €27,50 per jaar houden. Deze bijdrage kan worden gestort op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR kindcentrum Aventurijn. (zie ook financiële bijdrage)
Het meebrengen van andere eet- en drinkwaren voor de ochtendpauze is niet toegestaan. 
Indien de oogst het toelaat eten we zelfgekweekte groentes en fruit uit de eigen schoolmoestuin!

Drinken
Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. We stimuleren de kinderen om water te drinken. Bij de lunch kunnen ze eventueel ook zelf meegebrachte drank nuttigen zoals melk, thee of yoghurtdrank (zonder toegevoegde suikers). We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.

Lunch
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten de kinderen samen met de leerkracht rond 12 uur een zelf meegebrachte lunch. We verwachten een gezonde lunch die bestaat uit brood of salade en drinken, eventueel aangevuld met een stukje fruit of groentesnack. Er mogen geen snoepjes of koeken worden meegebracht van thuis. 
Het lunchpakket kan gekoeld worden bewaard door wat koelelementen toe te voegen.  
Kijk voor eventuele tips voor lunchtrommels en drinken op :
ww.voedingscentrum.nl/etenopschool Tanden poetsen na het eten mag natuurlijk. De kinderen moeten zelf voor de spulletjes zorgen. 

 

Snoep, geld en mobiele telefoon

Het is op school niet toegestaan aan leerlingen om snoep of geld bij zich te hebben. Helpt u ons daarbij! Wanneer het nodig is dat kinderen geld bij zich hebben, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
Ook mobiele telefoons zijn niet toegestaan voor leerlingen op school. Leerlingen die perse hun telefoon mee moeten nemen, kunnen de telefoon (uitgeschakeld) bij de groepsleerkracht of andere medewerker in bewaring geven.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de hal bij de onderbouwingang of bij Tim Koolmees, de conciërge. Na verloop van tijd gaan niet opgehaalde spullen met de container van de kledingactie mee. 

Sportkleding

Groep 1 en 2:
De kinderen gymmen op gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. Wij kennen geen speciale sportkleding, maar willen de kinderen stimuleren om de bovenkleding uit te doen en lekker luchtig in hun ondergoed te spelen.

Groep 3 t/m 8:
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is sportkleding verplicht. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar worden door ons wel aangeraden. Buitenschoenen mogen niet in de gymzaal! 

Schoolbenodigdheden

De school zorgt voor de benodigde standaard materialen zoals een pen, een potlood, een schaar, gum, kleurpotloden en een liniaal. Het is daarom niet nodig dat de kinderen deze materialen mee naar school nemen. Leerlingen vanaf groep 6 mogen eventueel een eigen etui meebrengen om de schrijfmaterialen in op te bergen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 die een Chromebook gebruiken, nemen hun eigen oortjes mee. 

Wat brengen kinderen mee

Wij vinden het belangrijk om de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs te stimuleren. Dit kan o.a. door het meebrengen van voorwerpen die te maken hebben met het thema dat in de klas centraal staat. De thema's worden in de Aventurijn kenbaar gemaakt. U kunt samen met uw zoon/dochter op zoek gaan naar bijpassende voorwerpen uit hun eigen leefomgeving waardoor het onderwerp nog meer zal gaan leven.
Voor groep 1 t/m 5 geldt: op de verjaardag van uw kind en de dag na Sinterklaas mag uw kind één speelgoedstuk meenemen.

Het vieren van de verjaardag

Als uw kind jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd in de groep. De jarige job mag dan ook trakteren.
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 25 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is een feest! Maar we vragen de ouders wel om de traktaties klein te houden en zo gezond mogelijk.
Kijk voor eventuele tips voor vrolijke en gezonde traktaties op
www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl.  Of bekijk de Gezonde Ideeën Map,  de voorbeeldmap die met medewerking van kinderen en ouders van ons Kindcentrum is samengesteld.

Ook de leerkrachten vinden het leuk om met de kinderen mee te doen, iets aparts voor de leerkracht is echt niet nodig!

In groep 1 t/m 3 bent u welkom bij het moment waarop de verjaardag in de klas wordt gevierd. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht.

Foto's maken is mogelijk, filmen tijdens een viering is i.v.m. de privacy niet toegestaan.

Wij willen u vragen om het uitdelen van uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school te doen.
In groepsverband worden er dan geen kinderen teleurgesteld.

De verjaardag van de leerkracht is voor zijn/haar groep een feestdag, ook zonder dat er cadeautjes worden meegenomen. Zelfgemaakte tekeningen of werkstukken worden zeer op prijs gesteld! De leerkrachten vieren veelal gezamenlijk hun verjaardag op de zogenaamde "juffen- en meesterdag”. Een eventueel cadeautje voor de leerkracht mag niet meer dan € 1,- kosten. Willen de leerlingen van de hogere leerjaren iets gezamenlijks doen, dan assisteert een collega-leerkracht of klassenouder bij het innen van het geld en het kopen van een cadeautje. Gelieve geen alcohol of rookwaren als cadeau.  

Een keer in de week mogen de jarige kinderen van die week bij Jeanne van den Brand (directeur basisschool) een klein cadeautje grabbelen uit de schatkist.

Huiswerk

Het kan voorkomen dat aan kinderen wordt gevraagd om thuis aan opdrachten te werken, bijvoorbeeld het zoeken van plaatjes en andere materialen die bij een les gebruikt worden. Daarnaast kan aan de kinderen in de bovenbouw gevraagd worden om de lesstof thuis in te oefenen. Uw hulp als ouder is hierbij van belang. De leerkracht zal u hierover inlichten. 
 

Hoofdluiscontrole

Om hoofdluis te voorkomen heeft Kindcentrum Aventurijn een protocol hoofdluis. U vindt dit terug op de website. Er wordt elke woensdag na een vakantie gecontroleerd op de basisschool en in die week komen ook de peutergroepen aan bod. De controledata staan op de jaarkalender en worden nog een keer extra vermeld in de Aventurijn Nieuwsbrief. U wordt vriendelijk verzocht uw kinderen dan met gewassen haar zonder vlechten e.d. naar school te laten komen. 

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links