Maakt gewoon bijzonder.

Regels en afspraken

Huisregels

Doel van onderstaande huisregels is het creëren van een prettige en veilige omgeving waarin iedereen op een fijne manier kan werken, spelen en leren.

Iedereen is verantwoordelijk voor het welzijn, de veiligheid en het welbevinden van alle kinderen, medewerkers en bezoekers

We zijn betrokken bij kinderen, collega’s en ouders

We sluiten niemand buiten

In de communicatie praten we met respect voor de ander en ons zelf

We gebruiken de materialen met zorg en denken hierbij aan het milieu

Alle ruimtes en materialen worden na gebruik netjes achtergelaten

Bij gezamenlijke activiteiten ruimen we samen op

We spreken elkaar aan op het naleven van de huisregels

Route en parkeerbeleid

Aan de voorkant, grenzend aan de St. Annastraat, is een parkeerterrein. Het aantal parkeerplaatsen hier is beperkt. Graag wijzen wij u er dan ook op, dat aan de achterzijde van de school meer parkeerplaatsen zijn. Via deze parkeerplaats kan uw kind ook veilig over het voetpad naar ons Kindcentrum lopen. Dit is qua afstand niet meer. Om voor meer veiligheid rond ons Kindcentrum te zorgen, zijn er de volgende afspraken: Het is verboden de fiets te parkeren op het fiets- voetpad naast de St. Annahof. Op de speelplaats, naast de fietsstalling voor de kinderen, is een apart vak gereserveerd waar u met de fiets kunt wachten of de fiets kunt parkeren. De poort die direct op de parkeerplaats uitkomt, blijft gesloten. Zo is het niet mogelijk dat kinderen rechtstreeks de parkeerplaats oprennen als ze de school uitkomen. De andere poorten bieden voldoende toegang om het plein te bereiken. Met de fiets naar school

Gezien de beperkte bergingscapaciteit mogen alleen de kinderen die verder weg wonen, met de fiets naar school komen. Dat is het gebied buiten Ringbaan-Noord.
Wij rekenen op uw medewerking!

 
De speelplaatsen

De peutergroepen spelen veilig op het afgebakende gedeelte op het speelplein. Af en toe gaan ze bij de grote zandbak spelen en met de kleuters.
De basisschoolgroepen spelen in diverse groepen buiten tijdens de pauzes.  De groepen 1 t/m 5, de groepen 6 t/m 8
Leerkrachten en studenten houden tijdens de pauzes toezicht.  Met de kinderen zijn er speelplaatsregels afgesproken. 

 

Gezond eten en drinken

Fruit en groente
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen op school, kort voor of na de ochtendpauze, een stuk groente of fruit aangeboden. Het aanbod wordt bepaald door de groenteleverancier, rekening houdend met het seizoen en aanbiedingen. Daardoor kunnen we de bijdrage per kind op €30,00 per jaar houden. Deze bijdrage kan worden gestort op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR kindcentrum Aventurijn. (zie ook financiële bijdrage) Het meebrengen van andere eet- en drinkwaren voor de ochtendpauze is niet toegestaan. Indien de oogst het toelaat eten we zelfgekweekte groentes en fruit uit de eigen schoolmoestuin.

Drinken
Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. We stimuleren de kinderen om water te drinken. Bij de lunch kunnen ze eventueel ook zelf meegebrachte drank nuttigen zoals melk, thee of yoghurtdrank (zonder toegevoegde suikers). We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.

Lunch

Op ons Kindcentrum is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar. We stimuleren de kinderen om water te drinken. Elk kind heeft op school een eigen drinkflesje.
Bij de lunch kunnen ze eventueel ook zelf meegebrachte drank nuttigen zoals melk, thee of yoghurtdrank (zonder toegevoegde suikers). We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.Snoep, geld en mobiele telefoon

Het is op school niet toegestaan aan leerlingen om snoep of geld bij zich te hebben. Helpt u ons daarbij! Wanneer het nodig is dat kinderen geld bij zich hebben, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Ook mobiele telefoons zijn niet toegestaan voor leerlingen op school. Leerlingen die perse hun telefoon mee moeten nemen, kunnen de telefoon (uitgeschakeld) bij de groepsleerkracht of andere medewerker in bewaring geven.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in de hal bij de onderbouwingang of bij Tim Koolmees, de conciërge. Na verloop van tijd gaan niet opgehaalde spullen met de container van de kledingactie mee. 

Sportkleding

Groep 1 en 2:
De kinderen gymmen op gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. Wij kennen geen speciale sportkleding, maar willen de kinderen stimuleren om de bovenkleding uit te doen en lekker luchtig in hun ondergoed te spelen.

Groep 3 t/m 8:
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is sportkleding verplicht. Ook gymschoenen zijn verplicht, vanwege de veiligheid van de kinderen. Buitenschoenen mogen niet in de gymzaal! 

Schoolbenodigdheden

De school zorgt voor de benodigde standaardmaterialen zoals een etui, pen, een potlood, een schaar, gum, kleurpotloden en een liniaal. Het is daarom niet nodig dat de kinderen deze materialen mee naar school nemen. Kinderen krijgen éénmalig oortjes voor het werken met het Chromebook van school. Als ze die kwijtraken of stukmaken, dienen ze hun eigen oortjes van thuis mee te nemen. (Dit mogen geen koptelefoons zijn, vanwege de beperkte ruimte in de laatjes van de kinderen).
Wanneer kinderen materiaal van school kapot maken of kwijt raken door onzorgvuldig handelen, zullen zij die moeten vergoeden.  


Wat brengen kinderen mee

Wij vinden het belangrijk om de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs te stimuleren. Dit kan o.a. door het meebrengen van voorwerpen die te maken hebben met het thema dat in de klas centraal staat. De thema's worden in de Aventurijn kenbaar gemaakt. U kunt samen met uw zoon/dochter op zoek gaan naar bijpassende voorwerpen uit hun eigen leefomgeving waardoor het onderwerp nog meer zal gaan leven.
Voor groep 1 t/m 5 geldt: op de verjaardag van uw kind en de dag na Sinterklaas mag uw kind één speelgoedstuk meenemen.

Het vieren van de verjaardag

Als uw kind jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd in de groep. De jarige job mag dan ook trakteren. 

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 25 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is een feest! Maar we vragen de ouders wel om de traktaties klein te houden en zo gezond mogelijk.
I.v.m. de hygiëne-maatregels rondom corona momenteel alleen voorverpakte traktaties.
Kijk voor eventuele tips voor vrolijke en gezonde traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl.  Of bekijk de Gezonde Ideeën Map,  de voorbeeldmap die met medewerking van kinderen en ouders van ons Kindcentrum is samengesteld.

Ook de leerkrachten vinden het leuk om met de kinderen mee te doen. Iets apart voor de leerkracht is dus echt niet nodig.
In groep 1 t/m 3 bent u welkom bij het moment waarop de verjaardag in de klas wordt gevierd. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht.
Foto's maken is mogelijk, filmen tijdens een viering is i.v.m. de privacy niet toegestaan.
Wij willen u vragen om het uitdelen van uitnodigingen voor een kinderfeestje niet op school te doen.
In groepsverband worden er dan geen kinderen teleurgesteld.
Een keer in de week mogen de jarige kinderen van die week bij Jeanne van den Brand (directeur basisschool) een klein cadeautje grabbelen uit de schatkist.

De verjaardag van de leerkracht is voor zijn/haar groep natuurlijk ook een feestdag. De leerkrachten vieren veelal gezamenlijk hun verjaardag op de zogenaamde "juffen- en meesterdag”.

Wij doen ons werk met veel liefde en plezier en vinden het natuurlijk ook fijn om een blijk van waardering te ontvangen, maar hier hoeven geen kosten aan verbonden te zijn. Zelfgemaakte tekeningen, werkstukken, een kaartje of bloem uit de tuin worden zeer op prijs gesteld! Mocht er zich een speciale gelegenheid voordoen zoals een huwelijk of geboorte, dan neemt de klassenouder daarover contact op met de directeur.   Bij een afscheid van teamleden zorgt de school voor een toepasselijk knutselcadeau door de kinderen. Mochten ouders hierbij willen helpen, dan kunnen ze contact opnemen met de klassenouder. De klassenouder neemt contact op met een teamlid. 

Huiswerk

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van huiswerk. Deze onderzoeken tonen veelal aan dat huiswerk veel minder effectief is dan men vaak denkt. Dat heeft ons als team doen besluiten om geen huiswerk mee te geven, met uitzondering van het thuis inoefenen van vaardigheden die op school reeds zijn aangeboden en die een kind zelfstandig, maar nog niet vloeiend kan uitvoeren.   U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het inoefenen van de tafelsommen of het oefenen met lezen. Indien een leerkracht het wenselijk vindt dat een leerling thuis bepaalde vaardigheden inoefent, zal hij of zij dit bij u aangeven.  
In groep 8 worden leerlingen geactiveerd om thuis ook met opdrachten aan de slag te gaan. Dit zijn veelal laagdrempelige en herhalingsopdrachten, waarmee de kinderen, eventueel met hulp van gezinsleden, thuis aan de slag gaan. Op deze manier worden kinderen gestimuleerd om thuis aandacht te besteden aan schoolse zaken.

 

Hoofdluiscontrole

Om hoofdluis te voorkomen heeft Kindcentrum Aventurijn een protocol hoofdluis. U vindt dit terug op de website. Er wordt elke woensdag na een vakantie gecontroleerd op de basisschool en in die week komen ook de peutergroepen aan bod. De controledata staan op de jaarkalender en worden nog een keer extra vermeld in de Aventurijn Nieuwsbrief. U wordt vriendelijk verzocht uw kinderen dan met gewassen haar zonder vlechten e.d. naar school te laten komen. 

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
Vaaldriessenstraat 3
5402 HA Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
toets 2: voor- en naschoolse opvang en peuteropvang

 

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
08 juli -  oud papier
12 augustus -  oud papier
09 september -  oud papier
14 oktober -  oud papier
11 november -  oud papier
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links  Privacy statement