Maakt gewoon bijzonder.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt van u een ouderbijdrage voor de kosten die gemaakt worden voor extra voorzieningen, zoals een schoolkamp, schoolreisjes, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten, die niet tot het gewone programma behoren en die dus niet door de overheid betaald worden. Deze bijdrage is vrijwillig maar om bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen zijn wij wel genoodzaakt een ouderbijdrage te vragen.

Bijdrage per leerling

De ouderbijdrage per jaar is € 15,00 per leerling per jaar.
Vóór 1 oktober te voldoen op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR Kindcentrum Aventurijn o.v.v.
Na(a)m(en), achternaam en groep(en) van uw kind(eren).

Fruit/groente-bijdrage

Uw kind krijgt elke dag een stuk fruit of groente aangeboden.
De fruit/groente-bijdrage per jaar is € 30,00 per leerling
Te voldoen op rek.nr. NL58RABO0151969396 t.n.v. OR Kindcentrum Aventurijn  o.v.v. 
Na(a)m (en), achternaam en groep (en). 

 

Schoolreis

De groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreis.
Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd die oploopt tot maximaal € 16,00. Meestal geldt dit alleen voor de groepen 6-7. U krijgt hiervoor t.z.t. een rekening.

Kamp groep 8

De leerlingen van groep 8 gaan in hun laatste jaar op de basisschool nog een keer samen op kamp.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer € 65,00 per leerling. U krijgt hiervoor t.z.t. een rekening.  


Betaling

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn om deze kosten te betalen, dan kunt u zich tot de gemeente Uden wenden. Via de website www.berekenuwrecht.nl kunt u bekijken voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt ook kijken op www.uden.nl/ werk en inkomen/regelingen of contact opnemen met stichting leergeld: www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl.

Indien u niet wilt betalen, kan het zijn dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten mee kan doen. Uw kind krijgt dan een alternatief programma op school.

 

Verzekeringen

Het schoolbestuur verzekert de leerkrachten en ouders die op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij het onderwijsproces tegen aansprakelijkheidsrisico's. Om misverstanden te voorkomen; de school is niet verzekerd tegen diefstal of verlies van eigendommen. In het geval dat er sprake is van opzettelijke beschadiging van eigendommen van andere kinderen, ouders, leerkrachten of school zal de schade via de WA-verzekering van de ouders van het kind verhaald worden.
Tegen ongevallen zijn de kinderen wel verzekerd.

Sinds 1 september 1998 zijn alle scholen van Kiem verzekerd via de Collectieve Scholierenongevallenverzekering. De ouderraad betaalt de premie. Deze verzekering geldt voor zowel de kinderen, leerkrachten en hulpouders. Op deze verzekering kunnen ouders een beroep doen voor de vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval tijdens schooltijd. De verzekering is van kracht voor alle officiële schoolactiviteiten, voor zover er toezicht aanwezig is. Elk kind is ook verzekerd op weg naar school of huis. Deze verzekering is vooral van belang als er sprake is van blijvende invaliditeit. 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
17 december -  Typecursus Typetuin les 7
19 december -  kerstviering
23 december -  kerstvakantie
08 januari -  Luizencontrole
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links