Maakt gewoon bijzonder.

Peuteropvang in Kindcentrum Aventurijn

Het doel van de peuteropvang is om kinderen van 2 tot 4 jaar samen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding, en met de daarbij benodigde middelen, ervaringen op laten doen buiten het gezin.


We vinden het belangrijk dat aan een kind, zeker in de eerste jaren van zijn leven, veiligheid en vertrouwen wordt gegeven. Vanuit deze gedachte stimuleren en activeren we de kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerksters hebben hierin een begeleidende en aanvullende rol.

Een peuteropvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van peuters:

-         Ontmoeten van leeftijdgenootjes in een veilige omgeving

-         Stimuleren van de ontwikkeling op een speelse manier

-         Signaleren en verminderen van eventuele ontwikkelingsproblemen

-         Ondersteuning bieden om achterstand te voorkomen

-         Doorgaande lijn en voorbereiding op het basisonderwijs  


Op onze locatie wordt gewerkt met een programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ieder jaar worden er verschillende thema’s uitgewerkt (bv  kerst, verkeer, lente, huis). De speelse activiteiten, liedjes en boekjes zijn allemaal gericht op het thema.

Als u vragen heeft of u wilt uw kind inschrijven: kijk dan bij Kiem Opvang locatie Aventurijn en maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek met rondleiding. 
 

 

 

Contact

Kindcentrum Aventurijn
St. Annastraat 17
5401 AN Uden

Aventurijn@kiemuden.nl

0413-332313
toets 1: basisonderwijs
2: voor- en naschoolse opvang
3:  peuteropvang en kinderdagverblijf

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
07 mei -  schoolfotograaf
08 mei -  schoolfotograaf
13 mei -  Verkeersweek
Jaaragenda >

Foto

DSC_1077 DSC_1072
DSC_1073 DSC_1066
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links